Vyhlásení o podpoře - město Beroun

Město Beroun

Beroun 1, Husovo náměstí 68, PSČ 266 43, tel.: 0311/654 111, fax: 0311/621 991

V Berouně dne 21. 12. 2001

Vážení přátelé FALUN GONG,
duchovní praxe Falun Gong již mnoho let přispívá k budování české občanské společnosti.
Oficiální místa našeho regionu nezaznamenala žádné negativní impulsy, které by systém postavily do špatného světla a proto jeho další masivní rozvoj vřele podporujeme. Vytrvejte!

V dokonalé úctě

Viktor Korček ml.

místostarosta