Dopis podpory od českého poslanca a predsedu výboru pre európsku integráciu Jaroslava Zvěřinu

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Předseda výboru pro evropskou integraci
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Praha 6. 11. 2001

Vážený pane řediteli,
se zájmem jsem vyslechl a prostudoval osudy, kterými prošlo a prochází hnutí Falun Gong v Čínské lidové republice. Jsem toho názoru, že potlačování jakéhokoliv hnutí silou je odsouzeníhodné, a také velmi málo účinné. Zvláště když je násilí používáno vůči lidem, vyznávajícím učení, které ničím není nepřátelské ke svému okolí.

Považuji násilí za fundamentální problém moderního lidstva. Vlastně to byl a bude problém věčný. Protože lidé měli a budou mít se zvládáním vlastní agresivity pořád starosti.

Přeji Vám z celého srdce, aby mocní v Číně dostali rozum a přestali svému lidu vládnout prostřednictvím policejní brutality. Násilí, páchané na nevinných lidech každopádně velice odsuzuji. Srdečně zdravím [podpis]

Vážený pan
XXXX YYYYY
ředitel Asociace Falun Gong