Český poslanec Vladimír Mlynář: „Jednoznačně tedy vyjadřuji podporu Vašemu snažení a jsem připraven Vám v rámci svých možností pomoci“

Český poslanec Vladimír Mlynář prijal vo svojej kancelárii riaditeľa Britskej Asociácie Falun Gong pána Zeka Halu-Zahalku, aby mu oblečený vo farbách Falun Gongu odovzdal list, v ktorom vyjadruje tomuto hnutiu svoju jednoznačnú podporu a zároveň ostro kritizuje postup čínskej vlády proti tomuto nenásilnému učeniu.

„V návaznosti na naše společné přátelské setkání v Praze bych rád vyjádřil podporu Vašim aktivitám ve prospěch FALUN DAFA (alias FALUN GONG). Současně bych rád vyjádřil svoji podporu celému tomuto hnutí. Osobně jsou mi velmi blízké postoje lidí, kteří se k hnutí hlásí, zvláště jejich důraz na jednoduchá nenásilná cvičení a meditace. Podobné praktiky považuji za velmi důležité pro vnitřní život každého z nás. Právě z tohoto důvodu ostře kritizuji postup čínské vlády, která vyvolává otevřené represe vůči lidem hlásícím se k FALUN GONG. Z osobní zkušenosti znám praktiky totalitní moci a proto se dokážu vcítit do postavení všech mučených a diskriminovaných v Číně.

Jednoznačně tedy vyjadřuji podporu Vašemu snažení a jsem připraven Vám v rámci svých možností pomoci. Budu se těšit na další setkání.“

[Podpísaný Vladimír Mlynář, Poslanec PSP ČR]