Jan Ruml vyjádřil podporu čínskému duchovnímu hnutí Falun Gong a setkal se s ředitelem britské Asociace Falun Gong, panem Zek Halu – Zahalkou.

Místopředseda Senátu České republiky Jan Ruml přijal ve své kanceláři ředitele britské Asociace Falun Gong, pana Zeka Halu-Zahalku. Na znak své podpory mu předal list v následujícím znění:

„Vážený pane řediteli Asociace Falun Gong,

jsem potěšen tím, že jste vybrali Prahu jako místo tiskové konference, jež má za cíl upozornit na brutální pronásledování hnutí Falun Gong v Číně. Česká republika má své padesátileté zkušenosti s totalitním režimem a její občané jsou citliví k porušování lidských práv a svobod všude ve světě.

Jsme velmi znepokojeni kriminalizací politické a náboženské činnosti v Číně, popravami čínských občanů bez řádného soudu a bez práva na obhajobu a represemi vůči těm, jež se hlásí k jiným než oficiálním náboženským hnutím, včetně praktikujících Falun Gong, nebo k národům, jejichž práva a svobody jsou dlouhá desetiletí pošlapávána.

V roce 1998 přijal Senát České republiky, jehož jsem nyní místopředsedou, rezoluci k porušování lidských práv v Číně a Tibetu. V ní vyzval čínskou vládu, aby mimo jiné okamžitě propustila všechny politické vězně a vězně svědomí v Číně a Tibetu a dodržovala závazky plynoucí z mezinárodních norem v oblasti lidských a občanských práv.

V červnu letošního roku vznikla zde v Praze iniciativa Výbor pro letní olympijské hry 2008 ve svobodné a demokratické zemi, který sleduje situaci na poli lidských a občanských práv v Číně. Základní zlepšení v této oblasti je předpokladem k tomu, aby nejvýznamnější sportovní hry proběhly v prostředí míru, tolerance a svobody. Členy tohoto Výboru se staly významné osobnosti z celého světa, jako např.:publicista Timothy Gordon Ash z Velké Británie, předseda zahraničního výboru Národního shromáždění Francie Francois Loncle, bývalý náměstek ministra zahraničí pro lidská práva Spojených států amerických John Shuttock a člen Sněmovny lordů Velké Británie Lord Weidenfeld,.

Připojuji se k těm, kdo ostře odsuzují násilí páchané čínskou vládou na lidech praktikujících Falun Gong.Vraždy, mučení, zastrašování lidí, vyjadřujících hodnoty snášenlivosti v dnešním světě, je hrůznou vizitkou čínských úřadů, proti níž musí protestovat celý civilizovaný svět.

Vážený pane řediteli, máte mou podporu i podporu všech mírumilovně smýšlejících českých občanů. Zhen – Shan – Ren, Pravdivost, Soucit, Tolerance, nechť zavládne na celé naší zemi.
"


Srdečně
Jan Ruml
Místopředseda Senátu České republiky